Polityka Prywatności dezani.pl

Właścicielem strony www.dezani.pl , a więc i bloga, jest Michał Klimek.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego użytkownika strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: www.dezani.pl/polityka-prywatnosci-dezani-pl/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Michał Klimek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony www.dezani.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać strony Michała Klimka.

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony Michała Klimka możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania strony, wykonania usługi czy realizacji zamówienie.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja Newslettera

Nabycie darmowych i płatnych materiałów oraz prawa do subskrypcji Newslettera publikowanego na stronie Michała Klimka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi zamówione informację.

Imię pozwala Michałowi Klimkowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Michał Klimek zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Michał Klimek rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego strony, bloga, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów serwisów.

Podmioty zlecające komercyjne e-mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Michała Klimka.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane dobrowolnie ze świadomością ich publikacji na stronie należącej do Michała Klimka przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Michał Klimek nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na stronie należącej do Michała Klimka i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Michała Klimka nie podlegają Polityce Prywatności.

W przypadku pytań uprzejmie proszę o kontakt.
error: Content is protected !!